Yr Hen Gapel – Gwaith Hyd Yma

Paratowyd cynllun gwaith atgyweirio mawr gan ein pensaer Roger Clive Powell. Mae cam cyntaf y gwaith i fod i gychwyn ym mis Hydref 2014. Bydd y gwaith yn cynnwys ail-doi, atgyweirio’r nenfwd a gwaith plastr mewnol arall, atgyweirio’r ffenestri a’r drysau, ac atgyweirio cofadeiliau sydd wedi’u gosod yn wal y Capel, atgyweirio waliau terfyn a llwybrau, gan gynnwys darparu mynediad gwastad o ochr y ffordd. Cyfanswm cost y gwaith yn fras fydd £175,000. Ariennir y gwaith hwn gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, Cadw, Cyngor Sir Ceredigion, Cyngor Cymuned Llandysul, a Chynllun Grant Mannau Addoli Rhestredig. Mae’r gwaith atgyweirio yn yr Hen Gapel yn digwydd fel rhan o brosiect mwy, sy’n cynnwys Llwybr Ffydd Undodaidd, ac amryfal adnoddau digidol ac ar-lein a dehongli mwy cyffredinol ar adeiladau’r Ymddiriedolaeth a hanes capeli Cymru.

 

Animeiddio