Ein Staff

Caiff yr Ymddiriedolaeth ei rhedeg o ddydd i ddydd gan ddau aelod staff: Rheolwr sy’n gweithio yn ein swyddfa newydd yng Nghanolfan Eglwys Wesley yn Nhondu, ac un swyddog gweinyddol rhan amser. Cofiwch, da chi, gysylltu â’n staff am unrhyw wybodaeth bellach am yr Ymddiriedolaeth. Croesawn eich diddordeb.

Christine Moore, Rheolwr yr Ymddiriedolaeth

Cyfrifol am reolaeth gyffredinol yr Ymddiriedolaeth, yn benodol am ddatblygu prosiectau mewn capeli unigol, gan gynnwys sicrhau cymhorthdal, contractau ar gyfer atgyweirio adeiladau mewn cysylltiad â phenseiri’r Ymddiriedolaeth, datblygu ymgysylltiad a chefnogaeth y gymuned, a rheoli gwirfoddolwyr.

Tanya Jenkins, Swyddog Gweinyddol

Cyfrifol am weinyddu cyffredinol ac ariannol, gweinyddu grantiau, darparu gwasanaeth ysgrifenyddol i’r Ymddiriedolwyr, marchnata a chyhoeddusrwyd a chydgysylltu â chyrff allanol.