Ein Partneriaid

Mae’r Ymddiriedolaeth yn ceisio bod yn ganolbwynt naturiol i bawb sy’n ymboeni am ofalu am dreftadaeth addoldai Cymru (heb gynnwys yr Eglwys yng Nghymru), ac mae’n gweithio gydag eraill sy’n gofalu am, ac yn malio am adeiladau crefyddol yng Nghymru. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi datblygu cysylltiadau gyda chyrff eraill yn cynnwys Capel – Cymdeithas Treftadaeth y Capeli; y gwahanol enwadau Anghydffurfiol; Corff Cynrychioliadol yr Eglwys yng Nghymru; Ymddiriedolaeth Ddinesig Cymru; Rhwydwaith Twristiaeth Eglwysi Cymru; Friends of Friendless Churches; Historic Chapels Trust; Churches Conservation Trust; Scottish Redundant Churches Trust; Future for Religious Heritage, a’r Historic Religious Buildings Alliance. Mae’r Ymddiriedolaeth wedi datblygu perthynas weithio arbennig o agos gyda Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru, ac yn naturiol mae’n cydweithio’n agos gyda Cadw, yr adran o fewn Llywodraeth Cymru sy’n ei noddi. Mae’r Ymddiriedolaeth hefyd yn aelod o Grŵp Treftadaeth Cymru a Fforwm Addoldai Hanesyddol Cymru.