Ein Capeli

Rydym wedi derbyn i’n meddiant wyth capel dianghenraid o enwadau amrywiol ar hyd a lled Cymru sydd angen gwaith atgyweirio.

5020988980_7ff6e63512_o copy
Beilu Du
Pentre-bach
Pontsenni
Powys, LD3 8UB.
Enwad: Eglwys Bresbyteraidd Cymru (Methodistiaid Calfinaidd)
Rhestredig Gradd II

Dysgwch fwy am Beilu Du

Bethania, Maesteg
Bethania
Stryd Bethania
Maesteg
Pen-y-bont ar Ogwr, CF34 9EX.
Enwad: Bedyddwyr
Rhestredig Gradd II*

Dysgwch fwy am Bethania

Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon
Hen Dŷ Cwrdd
Alma Street
Trecynon Aberdâr,
Rhondda Cynon Tâf, CF44 8NT.
Enwad: Undodaidd
Rhestredig Gradd II

Dysgwch fwy am Hen Dŷ Cwrdd

Peniel Tour
Peniel
Tremadog
Porthmadog
Gwynedd, LL49 9PS.
Enwad: Eglwys Bresbyteraidd Cymru (Methodistiaid Calfinaidd)
Rhestredig Gradd I
Dysgwch fwy am Peniel

5029252929_f45dae54ff_m
Yr Hen Gapel
Rhydowen
Llandysul
Ceredigion, SA44 4QB.
Enwad: Undodaidd
Rhestredig Gradd II*

Dysgwch fwy am Yr Hen Gapel

DS2014_290_003 copy
Libanus
Waunclyndaf
Llansadwrn
Sir Gâr, SA44 4QB.
Enwad: Bedyddwyr
Rhestredig Gradd II*

Dysgwch fwy am Libanus

Ainon 
Llanuwchllyn
Gwynedd
Enwad: Bedyddwyr
Grade II*
Dysgwch fwy am Ainon
 
 
 
Carmel 
Nantmel
Powys
Enwad: Annibynwyr
Grade: II*
Dysgwch fwy am Carmel