Ein Hanes

Elusen yw Addoldai Cymru a sefydlwyd ym 1999 gan Cadw a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru mewn ymateb i’r modd yr oedd addoldai Cymru’n mynd yn wag ar raddfa ddychrynllyd. Prif waith yr elusen yw cymryd gofal dros ddetholiad o addoldai gwag sydd o ansawdd eithriadol (nid eiddo’r Eglwys yng Nghymru), gwneud unrhyw waith atgyweirio angenrheidiol, a sicrhau wedyn eu bod ar gael i’w defnyddio’n briodol gan y gymuned leol; sôn yr ydym yn ymarferol am dreftadaeth gyfoethog Cymru o gapeli Anghydffurfiol (yn y cyfamser mae’r ‘Friends of Friendless Churches’ yn ymdrin ag eglwysi gwag yng Nghymru). Ail orchwyl yr Ymddiriedolaeth yw gweithredu fel corff cynghori i gynulleidfaoedd byw a chodi ymwybyddiaeth a gwerthfawrogiad o dreftadaeth Anghydffurfiol ein gwlad.