Dod yn Gyfaill

Os nad ydych eisoes wedi gwneud, byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn ymuno â Chyfeillion Addoldai Cymru. Bydd eich aelodaeth yn ein helpu hefyd i ddangos bod gan yr Ymddiriedolaeth gefnogwyr ledled Cymru a thu hwnt. Mae aelodaeth yn agored i bawb ac yn costio £10 y flwyddyn: gallwch lawrlwytho ffurflen aelodaeth a ffurflen Cymorth Rhodd isod. Bydd eich tanysgrifiad yn rhoi cyfraniad bach ond defnyddiol iawn a ddefnyddir i gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth.

Ymuno â Grŵp Cyfeillion Lleol

Caiff yr Ymddiriedolaeth ei synnu o hyd gan haelioni pobl leol sy’n cefnogi ac yn gwirfoddoli eu hamser prin i gynnal eu hen gapel lleol ac rydym yn ffodus o gael cefnogaeth dau grŵp Cyfeillion cysylltiedig â dau o’n capeli. Maent yn hyrwyddo’u capel yn lleol fel lleoliad cymunedol, adnodd diwylliannol posibl a man o ddiddordeb hanesyddol. Cefnogant yr Ymddiriedolaeth mewn sawl ffordd, fel dal allweddi, helpu gyda glanhau a chynnal a chadw yn ogystal â threfnu a rheoli digwyddiadau, dangos pobl o gwmpas a chodi arian ar gyfer prosiectau cadwraeth.

Ffurflen Aelodaeth Cyfeillion Newydd

Os hoffech gwblhau’r ffurflen uchod a’i hanfon atom, caiff ei phrosesu a chewch ffurflen ar gyfer talu’n flynyddol trwy archeb sefydlog. Ffordd arall o dalu yw trwy PayPal; cliciwch y botwm isod a thalwch eich tâl aelodaeth o £10. Debydir y swm yma yn flynyddol o’ch cyfrif, hyd nes i chi ein hysbysu yn wahanol.

Enw | Name
Cyfeiriad | Address