Gwirfoddoli Gyda’r Ymddiriedolaeth

Oes gennych chi un o’n Capeli ni yn eich ardal chi?

Os cefnogwch ein gwaith trwy gyfranogi, byddwch yn cydweithio â gwirfoddolwyr eraill, Ymddiriedolwyr a staff i greu amgylchedd cyfeillgar i ymwelwyr, gofalu am ein capeli a chefnogi’r defnydd o’n hadeiladau er budd y gymuned leol. Cynhaliwn ddigwyddiadau amrywiol yn ein hadeiladau a chroesawn unrhyw gymorth yn y gwaith isod:

Dal allweddi

Eiriolwyr cymunedol

Cynnal a chadw/glanhau/gofalu

Cynnal tiroedd

Cefnogi digwyddiadau/ymgynghori

Codi arian

Marchnata/cysylltiadau cyhoeddus

Gwefan/Cyfryngau Cymdeithasol

Gweinyddu cyffredinol

I ymuno â grŵp Cyfeillion lleol neu i gael mwy o wybodaeth am gyfleon gwirfoddoli cysylltwch â  [email protected]

Rydym bob amser yn falch o glywed gennych!