Mae Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen, wedi gwneud y rhestr o 50 o gapeli ac eglwysi gorau o bob rhan o Gymru,

Byddwch yn cael cyfle i bleidleisio dros eich hoff Gapel neu Eglwys:

Mae capeli ac eglwysi Cymru ymhlith rhai o’r adeiladau crefyddol harddaf yn y byd. Nawr mae Cymru Sanctaidd– Sacred Wales yn rhoi cyfle i chi ddewis eich hoff adeilad.

O blith rhestr o adeiladau a enwebwyd gan eglwysi a chapeli, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi wedi dewis 50 o’r goreuon o bob cwr o Gymru.

Am wybodaeth bellach a phleidleisio ewch i  Cymru Sanctaidd

Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen

Yr Hen Gapel

 

 

Ewch am daith o amgylch Yr Hen Gapel