Mae Capel Bethania Maesteg, wedi gwneud y rhestr o 50 o gapeli ac eglwysi gorau o bob rhan o Gymru,
byddwch yn cael cyfle i bleidleisio dros eich hoff gapel neu eglwys.

Mae capeli ac eglwysi Cymru ymhlith rhai o’r adeiladau crefyddol harddaf yn y byd. Nawr mae Cymru Sanctaidd– Sacred Wales yn rhoi cyfle i chi ddewis eich hoff adeilad.

O blith rhestr o adeiladau a enwebwyd gan eglwysi a chapeli, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi wedi dewis 50 o’r goreuon o bob cwr o Gymru.

Am wybodaeth bellach a phleidleisio  ewch i Cymru Sanctaidd

Capel Bethania, Maesteg

Bethania, Maesteg

 

Ewch am daith o amgylch Bethania