Powys 1Mae Cyngor Sir Powys wedi llwyddo i gael arian o Gronfa Treftadaeth y Loteri, Cadw (gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer Prosiect Meini Coffa Rhyfel Powys 2014-18: Arwydd o Barch.

Mae’r prosiect yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf.

Dyma rai o amcanion y prosiect.

  • Adnabod, cofnodi a mapio’r holl feini coffa rhyfel ym Mhowys.
  • Annog a galluogi cymunedau i ymchwilio i’r enwau ar feini coffa a’u cofnodi.
  • Datblygu teithiau cerdded a llwybrau treftadaeth, gan gynnwys apiau ar gyfer teclynnau symudol.
  • Llunio rhaglen o waith atgyweirio, adnewyddu a thacluso i feini coffa rhyfel. Mae croeso i’r cyhoedd wneud cais am grant i atgyweirio ac adnewyddu unrhyw gofeb sy’n coffáu’r Rhyfel Byd Cyntaf.
  • Trefnu digwyddiadau hanes llafar, ffilm neu gerddoriaeth am ddim.

Am fwy o wybodaeth am Brosiect Cofebion Rhyfel Powys neu os hoffech chi gyfrannu at ein gwaith, codwch y ffôn neu anfonwch e-bost.

Nathan Davies

Swyddog Prosiect Meini Coffa Rhyfel Powys

Ffôn:                01597 827 597

e-bost:             [email protected]

Gwefan:           www.powyswarmemorials.co.uk

powys