Peniel – Gwaith Hyd Yma

2017/2018

Gwaith cynnal a chadw ar do Peniel, sy’n adeilad rhestredig Gradd I yn Nhremadog, Gwynedd. Ariennir y gwaith gan y cynllun grant ‘Mannau Addoli Rhestredig: Cronfa Trwsio Toeau’, a ddyfernir gan yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon. Contractwr: The Original Roofing Company. Pensaer: Donald Insall Associates.

Animeiddio