Peniel – Gwaith Hyd Yma

2017/2018

Gwaith cynnal a chadw ar do Peniel, sy’n adeilad rhestredig Gradd I yn Nhremadog, Gwynedd. Ariennir y gwaith gan y cynllun grant ‘Mannau Addoli Rhestredig: Cronfa Trwsio Toeau’, a ddyfernir gan yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon. Contractwr: The Original Roofing Company. Pensaer: Donald Insall Associates.

 

2019

Roedd gwaith ar gapel Peniel, Tremadog i adfer ei bortico pedimentog eiconig, diolch i gymorth ariannol grantiau gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol, Cadw, Sefydliad Dorothy Watkins ac ymgyrch codi arian gan y gymuned leol. Y Contractwyr yw The Original Roofing Company, Blaenau Ffestiniog, a’r Penseiri yw Donald Insall Associates, Bangor.

Animeiddio