Carmel, Nantmel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bydd darllenwyr y newyddlen hon yn ymwybodol bod rhyw 20 mis wedi mynd heibio ers y rhifyn diwethaf. Mae hyn wrth gwrs yn fater o embaras i ymddiriedolwyr a staff Addoldai Cymru – ac ymddiheurwn yn ddiffuant i bawb sydd â diddordeb yn ein gweithgareddau. Serch hyn, nid yw’r cyfnod hwn wedi bod yn un diffrwyth– i’r gwrthwyneb – ond o ganlyniad i’r angen i fwrw ymlaen mewn nifer o gyfeiriadau eraill, rydym wedi esgeuluso’n dyletswydd i rannu gwybodaeth gyda’n cefnogwyr. Gwnawn ein gorau glas i gyhoeddi newyddlen yn fwy rheolaidd o hyn ymlaen. Bydd mwy o raen ar ddiwyg rhai ohonynt, yn debyg i’r rhai a gyhoeddwyd yn y gorffennol, a bydd eraill â diwyg mwy ‘atal y wasg’ arnynt. Yn y cyfamser, ein gobaith yw y byddwch yn mwynhau darllen y newyddlen hon:Newyddlen gwanwyn CYM 2017 WEB