Ffilmiau Digidol

Sganio Laser

peniel copy

Capel Peniel

Laser scanningMae’r Comisiwn Brenhinol sy’n cydweithio hefo adran Gwyddoniaeth Prifysgol Aberystwyth wedi sganio laser y pum capel sydd dan ofal Addoldai Cymru; Peniel, Hen Gapel, Hen Dy Cwrdd a Libanus.

Mae sganio laser yn galluogi casglu data 3D yn gyflym, yn fwy manwl gyda chywirdeb o filimetr. Mae’r broses yn golygu gosod scanner laser ar y treipod agosaf at y man i’w sganio. Mae’r scaner yn tanio’r laser a thrwy nodi’r amser mae’n ei gymryd iddo adlewyrchu’n ôl o’r gwrthrych  gellir mesur y pellter. Mae’r scanner yn recordio popeth o fewn ei faes gweld ac wrth iddo ‘weld’ y man o’i amgylch mae darlun cyflawn o’r gofod 3D yn cael ei greu. Mae’r data a gesglir yn cael ei adnabod fel pwynt cwmwl ac yn cynnwys gwybodaeth ar filiynau lawer o bwyntiau. Gellir dadansoddi’r data yma i echdynnu gwybodaeth werthfawr a’i ddefnyddio i greu amrywiaeth o gynhyrchion o gynlluniau, toriadau, drychiadau ac animeiddio.

Mae sganio laser y capeli gan y Comisiwn Brenhinol a Phrifysgol Aberystwyth yn rhoi cofnod manwl a chywir o’r adeiladau yn 2014 ac meant wedi eu harchifo ar gyfer cenedlaethau i ddod y tu mewn i Record Henebion Cenedlaethol Cymru. Nid yw’r ‘hedfan drwodd’ ond un o’r cynhyrchion rhithiol a greuwyd; yn bwysicach fydd y defnydd o’r data i hyrwyddo rheolaeth a chadwraeth adeiladau yn y dyfodol.

Animeiddiad

Sganio laser