Lansiwyd ymgyrch i godi’r £15,000 sydd ei angen i achub un o gapeli pwysicaf a mwyaf hanesyddol Cymru: Capel Peniel Tremadog.

Lansiwyd apêl i amddiffyn un o gapeli mwyaf eiconig Cymru o ran ei bensaernïaeth; Peniel, Tremadog, capel a restrwyd yn adeilad Gradd I yng Ngwynedd. Lansiwyd ymgyrch rhowch ‘£1 i achub Pediment mewn Perygl” i godi’r £15,000 sydd ei angen i achub un o gapeli pwysicaf a mwyaf hanesyddol Cymru. Y nod yw bwrw’r targed fel y gellid gorffen atgyweirio’r pediment yr un pryd â’r cynlluniau cyfredol i adfer y to.

Saif Capel Peniel ym mhorth deheuol tref gynlluniedig Tremadog. Roedd ei gynllun blaen talcen ac awditoriwm arloesol yn hynod o ddylanwadol yn esblygiad dyluniad capeli Cymru ac mae ei bortico pedimentog gyda cholofnau Tysganaidd yn ei wneud yn un o gapeli mwyaf eiconig Cymru. Prosiect entrepreneur o Lundain, Williams Madocks, oedd Tremadog a brynodd y corstir yn 1798, gan feddwl sefydlu tref ar y llwybr masnach rhwng Llundain ac Iwerddon. Cwblhawyd y capel Methodistaidd yn 1810, a phan gafodd ei helaethu yn 1849 yn unol â’r dyluniadau gwreiddiol, mae’n bosib mai hwn oedd y capel mwyaf trawiadol yng Nghymru, a’i du blaen temlaidd wedi’i seilio’n fras ar eglwys St Paul Inigo Jones yn Covent Garden. Nid oedd Madocks ei hun yn ymneilltuwr,

ond rhoddodd ganiatâd i godi capel, gan nodi bod “yr eglwys wedi’i hadeiladu ar graig, a’r capel wedi’i adeiladu ar dywod”. Mae grantiau o £136,000 eisoes wedi eu sicrhau i ymgymryd â’r rhan fwyaf o’r gwaith angenrheidiol i adfer y to ond mae angen £15,000 arall i dalu am y gwaith hollbwysig o atgyweirio’r pediment.

 

Colofanu’r Ffydd:
Mae colofnau a phediment y capel eiconig hwn wedi eu neilltuo’n ddiogel ar hyn o bryd oherwydd cyflwr peryglus y pediment.
Os bydd yr apêl yn llwyddiannus, bydd y gwaith i’r to a’r pediment yn cael eu cwblhau erbyn diwedd 2018 – dros 200 o flynyddoedd ers codi’r capel “ar dywod”.

Os hoffech gefnogi’r apêl hon, a fyddech mor garedig â chwblhau’r ffurflen isod a’i hanfon ynghyd â siec yn daladwy i Addoldai Cymru, at:
Canolfan Eglwys Wesley
Heol Maesteg
Tondu
Penybont ar Ogwr
CF32 9BT.

Ffurflen wefan 2017

Gallwch gyfrannu ar-lein drwy BT MyDonate:

Donate to us through BT MyDonate

Neu gan PayPal;