Hen Dŷ Cwrdd – Gwaith Hyd Yma

Dysgwch fwy am y camau nesaf yn Hen Dŷ Cwrdd yma……

Canolfan Ddiwylliannol a Threftadaeth Anghydffurfiol

Gwaith atgyweirio

Cwblhawyd cam cyntaf y gwaith atgyweirio ar yr Hen Dŷ Cwrdd yn Ebrill 2010. Roedd hyn yn cynnwys gosod to newydd o lechi Cymreig, trwsio’r holl ffenestri a drysau, a phwytho craciau yn y waliau allanol, ar gost o oddeutu £104,000.

Cafwyd cyllid oddi wrth Cadw, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, y Cynllun Grant Addoldai Rhestredig, a rhoddion preifat.

Y contractwr oedd Stafford Construction Ltd., yn gweithio dan oruchwyliaeth ein pensaer Richard Spencer Dean.

Blue-Plaque

Plac Glas

I gyd-fynd â chwblhau cam un, gosodwyd Plac Glas ar yr Hen Dŷ Cwrdd gan Gyngor Rhondda Cynon Taf. Mae’n un o 30 safle allweddol a ddewiswyd yn y sir i goffáu pobl, digwyddiadau ac adeiladau enwog, gan ffurfio llwybr treftadaeth.

Ceiling RoseCwblhawyd ail gam y gwaith atgyweirio ar yr Hen Dŷ Cwrdd ym mis Medi 2012 ar gost o ychydig dan £45,000. Roedd y gwaith yn cynnwys gwaith trwsio helaeth ar y nenfwd dellt a phlastr, adnewyddu rhannau o’r cornis a chanfod ateb i’r holltau drwg yn rhosyn addurnol y nenfwd, a gydgyfnerthwyd gan ddefnyddio technegau traddodiadol. Addurnwyd y nenfwd hefyd, a rhannau o’r wal, ac atgyweiriwyd goleuadau’r nenfwd. Rhoddwyd triniaeth i’r talcen blaen rhag pydredd sych, i atal unrhyw ledaeniad o’r pla.

Daeth yr arian oddi wrth Biffa (Dyfarniad Biffa, Treth Tirlenwi), Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (Cronfa’r Degwm), y Cynllun Grant Addoldai Rhestredig, Cyfeillion yr Ymddiriedolaeth, a rhoddion preifat. Y contractwr oedd John Weaver Construction, yn gweithio dan oruchwyliaeth ein pensaer Richard Spencer Dean.

Mae angen mwy o waith ar yr Hen Dŷ Cwrdd i’r adeilad fod ar gael yn llwyr eto at ddefnydd y cyhoedd. Bydd hyn yn cynnwys gwaith i gwblhau atgyweiriadau mewnol, gwaith yn y fynwent ac ar y waliau terfyn, ac ailwampio gwasanaethau fel trydan a gwres canolog, yn ogystal ag unrhyw newidiadau a fydd yn sicrhau bod yr adeilad yn fwy ymarferol i’w ddefnyddio gan y gymuned, gan gynnwys y posibilrwydd o ychwanegu estyniad at yr adeilad.

Mae’r Ymddiriedolaeth yn gweithio’n lleol i ffurfio grŵp cefnogwyr lleol, ac yn gweithio gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf ar gynnal diwrnodau agored a digwyddiadau ymgynghori yn yr Hen Dŷ Cwrdd gan gynnwys Diwrnodau Drysau Agored (Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd) gyda’u cefnogaeth.

Rhan 2b

Daeth yr arian oddi wrth CADW, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf (Cronfa’r Degwm), y Cynllun Grant Addoldai Rhestredig, a Chyfeillion yr Ymddiriedolaeth.

Yn 2017, ennillodd Taliesin Conservation, cwmni sydd wedi ei leoli yn Ne Cymru, y cytundeb i gyflawni gwaith pellach y tu mewn i Hen Dŷ Cwrdd.

 

 

Trydan

Mae’r Ymddiriedolaeth wedi derbyn grant o £3,900 gan Gronfa Grantiau Bychain Cronfa Gymunedol Pen-y-Cymoedd, yn ogystal â rhodd o £1,500 gan Gapel Undodaidd Highland Place, Aberdâr. Mae hyn wedi ein galluogi i adfer cyflenwad trydan y capel.

 

 

 

 

 

 

Animeiddio