Rhoddwch heddiw a chefnogwch waith yr Ymddiriedolaeth!

Yr ydym wedi dod i feddiant chwe chapel Cymreig diangen yn perthyn i amrywiol enwadau sydd ag angen gwaith adnewyddu helaeth. Cyd-weithiwn gyda nifer o gymunedau, asiantaethau a gwirfoddolwyr lleol i sicrhau y cyllid angenrheidiol ar gyfer eu adnewyddu a’u datblygu, ac i enwi dibenion newydd, gan ddychwelyd hwy  i galon diwylliannol eu cymunedau. Y mae llawer o adeiladau capeli Cymru yn cael eu datblygu nawr ar gyfer dibenion niferus ac yn aml gorfodir cynulleidfaoedd sy’n goroesi i wynebu pwysau ceisio cynnal adeiladau eu capeli yn ystod cyfnodau ariannol anodd. Y mae adeilad capel ar bron bob cornel stryd mewn ardaloedd gwledig a threfol yng Nghymru gyda llawer, yn anffodus, wedi eu esgeuluso neu eu clustnodi ar gyfer eu haddasu neu eu dymchwel. Hefyd, yn anffodus y mae llawer o bobl na chafodd erioed y profiad o fod y tu fewn i gapel, na hyd yn oed gwybod beth yw capel. Nid ydynt wedi clywed sŵn lleisiau cynulleidfaoedd yn canu emynau na phrofi cymeriad ysbrydol na ‘ theimlad lle’ nodweddiadol yr adeiladau hynny. Bwriadwn ddweud hanes adeiladau y capeli hynny ac yn bwysig darparu cyfle i bobl ymweld â, profi ac ailgysylltu gyda’r capel  Cymreig.

Capeli yn aros am adferiad

 

Diolchwn i chi am eich cefnogaeth parhaol.

Adferwyd yn llwyddiannus Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen