Cawsom cyngerdd llwyddiannus iawn yng Nghricieth nos Sadwrn diwethaf (Mai 5ed 2018), gyda’r cyfle i fwynhau gwledd o gerddoriaeth gan gôr, offerynwyr ac unawdwyr. Nod y cyngerdd oedd codi arian ar gyfer Apêl Pediment Capel Peniel, Tremadog – gyda nifer o artistiaid y noson â chysylltiad agos â’r capel a phentref Tremadog ei hun. Diolch i bawb a gymerodd ran – Rhys Meirion, Annette Bryn Parri, Wynne Roberts, Côr Rhiannedd y Moelwyn, Edwin Humphreys a Kev Bach, a gyflwynodd. Diolch hefyd i aelodau’r gymuned a ddaeth i gefnogi’r noson ei hun.

Er Budd Adfer Pediment Capel Peniel, Tremadog

Neuadd Goffa Cricieth

Nos Sadwrn 5 Mai 7.30pm

Tocynnau: Llawr £15 Galeri £12

Noddir gan:

Am fwy o wybodaeth a thocynnau, cysylltwch â Swyddfa’r Ymddiriedolaeth:
01656 728400
[email protected]

Tocynnau i’w cael yn lleol gan:
Siop Newsday, Criccieth
Siop Eifionydd, Porthmadog
Neu via PayPal:

 


Tocynnau | Tickets
Enw | Name
Cyfeiriad | Address