Casgliad Richard Barrett

Pan yn fyfyriwr israddedig yn y 1970au, dechreuodd y berthynas gymhleth rhwng crefydd a chymdeithas ennyn diddordeb Richard Barrett – a dewisodd y testun ar gyfer ei draethawd hir. Erbyn hynny, roedd e eisoes yn ffotograffydd amatur brwd, yn datblygu ei luniau ei hun ac yn treulio oriau yn yr ystafell dywyll yn gwylio delweddau yn dod i’r golwg megis trwy hudoliaeth ar waelod y ddysgl ddatblygu.

Hanner can mlynedd yn ddiweddarach, mae pethau wedi newid.  Bellach, mae’r rhan fwyaf o ffotograffiaeth yn ddigidol, ac ar ôl gyrfa yn y byd busnes, mae Richard wedi ymddeol – gyda hen ddigon o amser ganddo i gyflawni prosiectau yn ystod ‘ei flynyddoedd dros ben’, chwedl ei blant.  Ar ôl i’w bengliniau gael eu difrodi gan flynyddoedd o redeg a mynydda, dychwelodd at seiclo pellter hir yn ei bumdegau, pan brynodd feic teithio clasurol a wnaethpwyd ym Mhrydain. Bellach yn ei chwedegau, mae’n reidio beic sy’n waith llaw un o’r gwneuthurwyr ffrâm pennaf i ddod i’r golwg ym Mhrydain yn ddiweddar.

Mae’n cyfuno ei seiclo gyda’i frwdfrydedd dros ffotograffiaeth, ac wedi ysgrifennu nifer o arweinlyfrau ar gyfer y cyhoeddwr awyr agored Cicerone, yn fwyaf diweddar, ‘Cycling Lôn las Cymru’ (ar gael Gorffennaf 2018) a ‘Cycling Around Wales’ (i’w gyhoeddi yn 2019). Yn ystod ei deithiau trwy Gymru, cafodd ei gyfareddu gan yr esblygiad graddol a’r amrywiaeth arddulliadol a gaed yng Nghapeli Cymru a dechreuodd dynnu lluniau ohonynt, gan ganolbwyntio’n bennaf ar ddal delweddau eu talcenni hollbwysig.

Ond yn fuan, enynnodd yr hyn a ddechreuodd yn ddiddordeb dros dro ei fomentwm ei hun – a bellach mae’n benderfynol o grynhoi casgliad o ddelweddau o gapeli Cymru sy’n cynnwys nid yn unig y rhai clodwiw a rhestredig ond hefyd y rhai mwy dinod sydd efallai wedi cael eu gadael i ddirywio, neu sydd wedi eu haddasu at ddibenion eraill.

Mae Richard yn Ffotograffydd Trwyddedog y Gymdeithas Ffotograffig Frenhinol.