Gorffennaf 8fed

10.00am-5.00pm

Croeso i pawb

Maes Parcio ar gael am ddim

Peniel
Tremadog
Porthmadog
Gwynedd, LL49 9PS.
Enwad: Eglwys Bresbyteraidd Cymru (Methodistiaid Calfinaidd)
Rhestredig Gradd I
Dysgwch fwy am Peniel

Dwrnod Agored Open Day Peniel

Capel Peniel, Tremadog