Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon

Bydd Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon yn agor ei ddrysau ar ddydd Iau 21 Medi 2017 o 10.00 a.m. tan 5.00 p.m.

Bydd hwn yn gyfle i edrych o gwmpas a chael gweld y Capel Undodaidd diddorol hwn. Bydd hefyd yn gyfle i ddysgu am hanes y capel ac i gael gwybod am ddatblygiadau posibl.

Croeso Cynnes i bawb

Dewch i ddysgu mwy am Hen Dŷ Cwrdd