Bydd Yr Hen Gapel yn agor ei ddrysau ar ddydd Sadwrn 5 Medi 2015 o 12.00 p.m. tan 4.00 p.m.

Open Door LRO 2015 copy

Bydd hyn yn gyfle i ymwelwyr weld y Capel yn ei newydd wedd. Mae’r adeilad rhestredig Gradd II* hwn wedi ei atgyweirio a’i wella ac yn barod ar gyfer cyfnod newydd yn ei fywyd, fel canolfan ar gyfer gweithgareddau i’r gymuned leol.