Bydd Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon yn agor ei ddrysau ar ddydd Sadwrn 26 Medi 2015 o 2.00 p.m. tan 4.00 p.m.

Bydd sgwrs gan Huw Williams ar y Siartwyr, ac fe fydd adloniant gan Jacob a Grace Jones
Bydd hwn yn gyfle i edrych o gwmpas a chael gweld y Capel Undodaidd diddorol hwn. Bydd hefyd yn gyfle i ddysgu am hanes y capel ac i gael gwybod am ddatblygiadau posibl.

Open Door HDC 2015