Bydd Capel Bethania, Maesteg, yn agor ei ddrysau ar ddydd Sadwrn 19 Medi 2015 o 2.00 p.m. tan 4.00 p.m.

Bydd Maer Cyngor Tref Maesteg, y Cynghorydd Mike Harpur, yn cyflwyno’n ffurfiol blac newydd fydd yn galluogi ymwelwyr i gyrchu adnoddau digidol o bell, gan gynnwys taith 360 gradd o gapel Bethania.

21342 Open Doors Poster_PRINT.indd