Bydd Capel Peniel, Tremadog, yn agor ei ddrysau ar ddydd Sadwrn 12 Medi 2015 o 10.00 a.m. tan 5.00 p.m.

Open Door Peniel v2 2015

Bydd hwn yn gyfle i ymweld â Pheniel, i ddysgu am hanes y capel ac i gael gwybod am ddatblygiadau posibl – ac i chi gyfrannu eich syniadau chi ar gyfer defnyddio’r adeilad yn y dyfodol. Gallwch hefyd weld yr adnoddau digidol a grëwyd ar gyfer Peniel gan y Comisiwn Brenhinol.