Rhoi

Donate through Give as you Live Donate

Mae cyfrannu i’n capeli yn un o’r ffyrdd gorau i’n cynorthwyo i amddiffyn ein capeli. Mae rhoddion cyson yn ein galluogi i flaengynllunio gan sicrhau ein bod yn gwneud y gorau o’n hadnoddau prin. Os ydych yn talu treth incwm y DU, mae’n bosib y gallwn hawlio 25% yn ychwanegol ar ben eich rhodd gan Gyllid a Thollau EM, heb unrhyw gost i chi.

I gyfrannu at waith yr Ymddiriedolaeth neu i gefnogi capel unigol

Anfonwch siec, gosodwch archeb sefydlog, neu mae yna groeso i chi dalu’n uniongyrchol i’n cyfrif banc HSBC 40-16-02 31518097 (rhowch gyfeirnod fel y gallwn adnabod eich rhodd)

Neu

Cliciwch ar y linc PayPal isod

 
Capel Carmel

Capel Carmel

Carmel 
Nantmel
Powys
Enwad: Annibynwyr
Grade: II*
Dysgwch fwy am Carmel
Capel Ainon

Capel Ainon

Ainon 
Llanuwchllyn
Gwynedd
Enwad: Bedyddwyr
Grade II*
Dysgwch fwy am Ainon
Capel Libanus

Capel Libanus

Libanus
Waunclyndaf
Llansadwrn
Sir Gâr, SA44 4QB.
Enwad: Bedyddwyr
Rhestredig Gradd II*
Dysgwch fwy am Libanus
Yr Hen Gapel

Yr Hen Gapel

Yr Hen Gapel
Rhydowen
Llandysul
Ceredigion, SA44 4QB.
Enwad: Undodaidd
Rhestredig Gradd II*
Dysgwch fwy am Yr Hen Gapel
Capel Peniel

Capel Peniel

Peniel
Tremadog
Porthmadog
Gwynedd, LL49 9PS.
Enwad: Eglwys Bresbyteraidd Cymru (Methodistiaid Calfinaidd)
Rhestredig Gradd I
Dysgwch fwy am Peniel
Hen Dŷ Cwrdd

Hen Dŷ Cwrdd

Hen Dŷ Cwrdd
Alma Street
Trecynon Aberdâr,
Rhondda Cynon Tâf, CF44 8NT.
Enwad: Undodaidd
Rhestredig Gradd II
Dysgwch fwy am Hen Dŷ Cwrdd
Capel Bethania

Capel Bethania

Bethania
Stryd Bethania
Maesteg
Pen-y-bont ar Ogwr, CF34 9EX.
Enwad: Bedyddwyr
Rhestredig Gradd II*
Dysgwch fwy am Bethania
Capel Beili Du

Capel Beili Du

Beili Du
Pentre-bach
Pontsenni
Powys, LD3 8UB.
Enwad: Eglwys Bresbyteraidd Cymru (Methodistiaid Calfinaidd)
Rhestredig Gradd II
Dysgwch fwy am Beili Du

Give as You Live!

Ffordd arall ddi-boen o “roi wrth fyw” (h.y. rhoi heb ddim cost i chi) yw ymuno â “Give as You Live”. Os ydych yn siopa ar-lein drwy wefan “Give As You Live” (neu drwy’r ategyn porwr) cewch fynediad i dros 3,000 o siopau ar-lein sy’n cymryd rhan yn y cynllun, llawer ohonynt yn gyfarwydd i chi’n barod… mae’r dewis yn enfawr. Dan y cynllun, pryd bynnag y prynwch rywbeth ar-lein bydd y manwerthwr yn rhoi rhodd – gallai fod hyd at 6% – i’ch elusen enwebedig, swm a fyddai fel arall yn cael ei dalu fel ffi i wefan neu gwmni marchnata. Mae hyn yn digwydd yn awtomatig heb ddim cost i chi, a gellir ychwanegu Cymorth Rhodd yn awtomatig hefyd! Anhygoel! Gallwch ymuno yn
www.giveasyoulive.com

Cymorth Rhodd at eich Rhodd

Os ydych yn talu treth incwm yn y Deyrnas Unedig gallwn hawlio 25% ychwanegol o werth eich rhodd oddi wrth Gyllid a Thollau EM, heb ddim cost i chi.

Gwefan rhoi i elusen

Gallwch ddod o hyd i ni hefyd yn everyclick.

Cymynrodd

Ystyriwch dreftadaeth grefyddol adeiledig cymru pan wnewch eich ewyllys

Dim ond canran fach iawn o gefnogwyr elusennau sy’n gadael rhodd yn eu hewyllys. Os ydych yn bwriadu ysgrifennu neu adolygu eich ewyllys cyn hir, ar ôl gofalu am eich teulu a’ch ffrindiau a fyddech chi mor garedig ag ystyried gadael cymynrodd i ni i’n helpu i ofalu am ein casgliad o addoldai hanesyddol Cymru? Gallwch drafod hyn gyda’ch cyfreithiwr neu’n gyfrinachol gyda Rheolwr yr Ymddiriedolaeth.