Diwrnod Treftadaeth Capeli

Capel Pisgah

Dydd Iau 13 Hydref, 10.30am – 12.00pm
Yn Capel Pisgah, Y Pil

A oes gennych unrhyw atgofion neu wybodaeth am Capel Pisgah?

Galwch i mewn i rannu’ch atgofion gyda ni.
Am wybodaeth bellach am y prosiect
cymunedol hwn cysylltwch â Christine Moore neu Elizabeth Howell 01656 741625
[email protected] neu drwy ffonio 07528491819

Capel Pisgah Print