Swyddog Gweinyddol (rhan-amser)

£13,900 p.a. am wythnos 21-awr (graddfa 6, £23,166 pro rata) + 10% pensiwn

Y mae Addoldai Cymru, [ Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru] yn ceisio penodi Swyddog Gweinyddol i reoli ei swyddfa, gweithredu ei dulliau gweithredu a materion ariannol, ac i ddarparu cymorth gweinyddol i’r Ymddiriedolwyr a  Rheolwr yr Ymddiriedolaeth. Elusen cenedlaethol yw Addoldai Cymru a sefydlwyd i warchod enghreifftiau eithriadol o addoldai Anghydfurfiol yng Nghymru a ddaeth yn ddianghenraid, i hybu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o dreftadaeth Anghydffurfiaeth Cymru, a darparu cefnogaeth i gynulleidfaoedd adeiladau’r capeli hynny sy’n dal i fodoli.

Y mae’r Ymddiriedolaeth ar hyn o bryd yn symud ei swyddfa i ardal Pen-y-bont ar Ogwr, yn gyntaf yn Nhon-du ac yna yn barhaol ym Maesteg, ac mi fydd y Swyddfa Weinyddol yn chwarae rhan allweddol gyda symud yr elusen ymlaen yn ei lleoliad newydd.

Dyddiad cau ceisiadau yw Dydd Gwener 9 Rhagfyr 2016 Canol Dydd. Dylech gyflwyno trwy ebost i Christine Moore

Ffôn: 07528 491819

Ebost: [email protected]

Swydd Ddisgrifiad YMDDIRIEDOLAETH ADDOLDAI CYMRU