Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw ymholiad, cysylltwch â ni ar bob cyfri. Byddwn yn falch o glywed gennych!

Prif Swyddfa; Canolfan Eglwys Wesley

Heol Maesteg

Tondu

Penybont ar Ogwr

CF32 9BT

Ffôn/Tel 01656 728400

Ebost: [email protected]

Rheolwr yr Ymddiriedolaeth: Christine Moore

Ffôn: 07528 491819

Ebost: [email protected]

Ar gyfer ymholiadau am y Gronfa Ddata Capeli, cysylltwch â:

Susan Fielding

Ymchwilydd Pensaernïol, CBHC

Ffôn: 01970 621219

Ffacs: 01970 627701

E-bost: [email protected]

 

Ar gyfer ymholiadau Archif, cysylltwch â:

CBHC

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Y Llyfrgell a’r Gwasanaethau Ymholiadau

Ffordd Penglais
Aberystwyth SY23 3BU

Ffôn: 01970 621200

Ebost: [email protected]