Uncategorized

Prosiect Beili Du

September 24, 20202:23 pmOctober 2, 2020 9:08 amLeave a Comment

Bu’r Ymddiriedolaeth yn llwyddiannus yn ei chais am grant bach gan y rhaglen ARWAIN i fwrw golwg ar sut y byddai’n bosib i ni ddatblygu’r adeilad mewn ffordd sensitif, gan ddarparu dehongliad dwyieithog o’i hanes a’i bensaernïaeth. Apwyntiwyd Griffiths Heritage Consultancy Ltd gennym i ymgymryd â’r astudiaeth ddichonoldeb. Roedd yr opsiynau a ddatblygwyd yn seiliedig […]

View

Mae Merched y Loteri, Tremadog

September 8, 20203:02 pmLeave a Comment

Mae Merched y Loteri, Tremadog yn cael cerdyn post am ddim – Diolch iddynt! Mae Grant Cronfa’r Loteri wedi ariannu gwaith atgyweirio Capel Gradd I Peniel, Tremadog, felly tarwch heibio Spar Tremadog nawr i gael eich cerdyn am ddim! Diolch am brynu tocynnau’r Loteri!   Pecyn o 5 cardiau- £4.00 ar gael nawr! www.addoldaicymru.org/siop/ Darllenwch […]

View

Capel Bethania Glyn Nedd

September 3, 20209:39 amSeptember 3, 2020 9:43 amLeave a Comment

Mae gan Gwm Nedd hanes Methodistaidd hir a disglair, gyda Howell Harris, George Whitfield a Daniel Rowland oll wedi pregethu yno yn eu tro. Mae capel Bethania ei hun yn arwyddocaol oherwydd ei gysylltiad â hanes Diwygiadau crefyddol Cymru, gyda’r capel gwreiddiol yn cael ei godi yn 1858 yn ystod cyfnod o Ddiwygiad ledled y […]

View

Llwyddiant y Te Hufen yn yr Hen Dŷ Cwrdd

September 4, 201911:39 amSeptember 5, 2019 2:12 pmLeave a Comment

Daeth oddeutu 40 o bobl ynghyd i’r Hen Dŷ Cwrdd ddydd Sadwrn diwethaf rhwng hanner dydd a 4 o’r gloch i fwynhau te hufen blasus iawn yn y capel. Diolch i’r tywydd braf yn hwyrach yn y prynhawn, cafwyd cyfle i fwynhau’r brechdanau, sgonau jam a hufen a’r teisennau yn llygad yr haul. Croesawyd y […]

View

Te Hufen, Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon

July 23, 20191:08 pmJuly 24, 2019 8:21 amLeave a Comment

Sadwrn 31 Awst 2019 12.00 p.m. – 4.00 p.m. Bydd hwn yn gyfle i edrych o gwmpas a chael gweld y Capel Undodaidd diddorol hwn. Bydd hefyd yn gyfle i ddysgu am hanes y capel ac i gael gwybod am ddatblygiadau posibl.  

View

Newyddlen 2019

February 14, 20199:50 amJuly 23, 2019 2:27 pmLeave a Comment

Cofiwch ddarllen eich newyddlen diweddaraf – ar gael wrth glicio yn y fan hyn Addoldai Cymru Newyddlen Haf 2019    

View

Dod yn gyfaill

July 21, 201611:45 amJanuary 8, 2019 1:53 pmLeave a Comment

Os nad ydych eisoes wedi gwneud, byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn ymuno â Chyfeillion Addoldai Cymru. Bydd eich tanysgrifiad yn rhoi cyfraniad bach ond defnyddiol iawn a ddefnyddir i gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth. Bydd eich aelodaeth yn ein helpu hefyd i ddangos bod gan yr Ymddiriedolaeth gefnogwyr ledled Cymru a thu hwnt. Mae aelodaeth […]

View

Beili Du, Pentrebach- Dywedwch!

September 12, 20182:39 pmLeave a Comment

A oes gennych unrhyw atgofion neu wybodaeth am Gapel Beili Du? Galwch i mewn i rannu’ch atgofion a darganfod mwy am brosiect Beili Du. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Christine Moore: [email protected] neu ffoniwch 07528491819 Tafarn Y Crydd | The Shoemakers Arms, Pentrebach LD3 8UB Medi 22ain| 22nd September 11.00am – 4.00pm  

View

Cardiau Nadolig Ar Werth

November 2, 201710:40 amDecember 12, 2019 8:33 amLeave a Comment

Gwaith celf gwreiddiol yn dangos pedwar o gapeli’r Ymddiriedolaeth gan Jess Evans Cerdyn Nadolig Yr Hen Gapel | Gwerthu Allan Cerdyn Nadolig Peniel Cerdyn Nadolig Hen Dŷ Cwrdd | Gwerthu Allan Cerdyn Nadolig Bethania | Gwerthu Allan   Sut i Dalu Anfonwch siec yn daladwy i ‘Addoldai Cymru’ ar gyfer eich archeb i: Addoldai Cymru Canolfan Eglwys […]

View

Cyngerdd Carolau Nadolig, Capel Bethania, Maesteg

October 31, 20182:29 pmOctober 31, 2018 2:36 pmLeave a Comment

Rhagfyr 22ain 2018 am 7.00pm Tocynnau £5 yr un, plant am ddim Gyda Chôr Meibion Maesteg a’r Cylch Côr Merched Cwm Llynfi Ysgol Gyfun Maesteg Tocynnau | Tickets Tocyn | Ticket £5.00 GBP Enw | Name Cyfeiriad | Address  

View