support

Llwyddiant y Te Hufen yn yr Hen Dŷ Cwrdd

September 4, 201911:39 amSeptember 5, 2019 2:12 pmLeave a Comment

Daeth oddeutu 40 o bobl ynghyd i’r Hen Dŷ Cwrdd ddydd Sadwrn diwethaf rhwng hanner dydd a 4 o’r gloch i fwynhau te hufen blasus iawn yn y capel. Diolch i’r tywydd braf yn hwyrach yn y prynhawn, cafwyd cyfle i fwynhau’r brechdanau, sgonau jam a hufen a’r teisennau yn llygad yr haul. Croesawyd y […]

View

Newyddlen 2019

February 14, 20199:50 amJuly 23, 2019 2:27 pmLeave a Comment

Cofiwch ddarllen eich newyddlen diweddaraf – ar gael wrth glicio yn y fan hyn Addoldai Cymru Newyddlen Haf 2019    

View

Dod yn gyfaill

July 21, 201611:45 amJanuary 8, 2019 1:53 pmLeave a Comment

Os nad ydych eisoes wedi gwneud, byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn ymuno â Chyfeillion Addoldai Cymru. Bydd eich tanysgrifiad yn rhoi cyfraniad bach ond defnyddiol iawn a ddefnyddir i gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth. Bydd eich aelodaeth yn ein helpu hefyd i ddangos bod gan yr Ymddiriedolaeth gefnogwyr ledled Cymru a thu hwnt. Mae aelodaeth […]

View

Beili Du, Pentrebach- Dywedwch!

September 12, 20182:39 pmLeave a Comment

A oes gennych unrhyw atgofion neu wybodaeth am Gapel Beili Du? Galwch i mewn i rannu’ch atgofion a darganfod mwy am brosiect Beili Du. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Christine Moore: [email protected] neu ffoniwch 07528491819 Tafarn Y Crydd | The Shoemakers Arms, Pentrebach LD3 8UB Medi 22ain| 22nd September 11.00am – 4.00pm  

View

Cardiau Nadolig Ar Werth

November 2, 201710:40 amDecember 12, 2019 8:33 amLeave a Comment

Gwaith celf gwreiddiol yn dangos pedwar o gapeli’r Ymddiriedolaeth gan Jess Evans Cerdyn Nadolig Yr Hen Gapel | Gwerthu Allan Cerdyn Nadolig Peniel Cerdyn Nadolig Hen Dŷ Cwrdd | Gwerthu Allan Cerdyn Nadolig Bethania | Gwerthu Allan   Sut i Dalu Anfonwch siec yn daladwy i ‘Addoldai Cymru’ ar gyfer eich archeb i: Addoldai Cymru Canolfan Eglwys […]

View

Cyngerdd Carolau Nadolig, Capel Bethania, Maesteg

October 31, 20182:29 pmOctober 31, 2018 2:36 pmLeave a Comment

Rhagfyr 22ain 2018 am 7.00pm Tocynnau £5 yr un, plant am ddim Gyda Chôr Meibion Maesteg a’r Cylch Côr Merched Cwm Llynfi Ysgol Gyfun Maesteg Tocynnau | Tickets Tocyn | Ticket £5.00 GBP Enw | Name Cyfeiriad | Address  

View

Arddangosfa – Capel Bethania, Maesteg

July 25, 20181:30 pmSeptember 4, 2018 3:03 pmLeave a Comment

Dathlwyd hanes a thraddodiad y Bedyddwyr yn ardal Penybont-ar-Ogwr, trwy gynnal arddangosfa lwyddiannus iawn ym Methania, Maesteg ar Fedi’r cyntaf. Yn ogystal ag arddangosfa ar ‘Lestri Capel’, a oedd yn cynnwys enghreifftiau o lestri capel o Gymru benbaladr, rhai yn perthyn i’r arlunydd Cefyn Burgess ac eraill yn perthyn i Gymdeithas Treftadaeth Cwm Garw a’r […]

View

Cyngerdd Mawreddog gyda Rhys Meirion a Ffrindiau

March 22, 20189:45 amJuly 27, 2018 10:47 amLeave a Comment

Cawsom cyngerdd llwyddiannus iawn yng Nghricieth nos Sadwrn diwethaf (Mai 5ed 2018), gyda’r cyfle i fwynhau gwledd o gerddoriaeth gan gôr, offerynwyr ac unawdwyr. Nod y cyngerdd oedd codi arian ar gyfer Apêl Pediment Capel Peniel, Tremadog – gyda nifer o artistiaid y noson â chysylltiad agos â’r capel a phentref Tremadog ei hun. Diolch […]

View

Lansiwyd ymgyrch rhowch £1 i “Achub Pediment mewn Perygl”

October 25, 20179:52 amJuly 27, 2018 10:49 amLeave a Comment

Lansiwyd ymgyrch i godi’r £15,000 sydd ei angen i achub un o gapeli pwysicaf a mwyaf hanesyddol Cymru: Capel Peniel Tremadog. Lansiwyd apêl i amddiffyn un o gapeli mwyaf eiconig Cymru o ran ei bensaernïaeth; Peniel, Tremadog, capel a restrwyd yn adeilad Gradd I yng Ngwynedd. Lansiwyd ymgyrch rhowch ‘£1 i achub Pediment mewn Perygl” […]

View

Cymru Sanctaidd | Sacred Wales

September 29, 20171:54 pmLeave a Comment

  4ydd safle: Yr Hen Gapel, Yr Hen Gapel Llongarfarchiadau i’r Undodwyr ac eraill a bleidliesiodd dros Yr Hen Gapel Llwynrhydowen yng nghystadleuaeth Cymru Sanctaidd Ymddiriedolaeth Genedlaethol Yr Eglwysi   A ennilwyd gan Gapel Tabernacl, Treforys. Daeth Tabernacl i’r brig yn erbyn 49 o eglwysi a chapeli eraill. Mae’r Tabernacl wedi ei restru’n adeilad Gradd […]

View