Cysylltu

Cyngerdd Carolau Nadolig, Capel Bethania, Maesteg

October 31, 20182:29 pmOctober 31, 2018 2:36 pmLeave a Comment

Rhagfyr 22ain 2018 am 7.00pm Tocynnau £5 yr un, plant am ddim Gyda Chôr Meibion Maesteg a’r Cylch Côr Merched Cwm Llynfi Ysgol Gyfun Maesteg Tocynnau | Tickets Tocyn | Ticket £5.00 GBP Enw | Name Cyfeiriad | Address  

View

Beili Du, Pentrebach- Dywedwch!

September 12, 20182:39 pmLeave a Comment

A oes gennych unrhyw atgofion neu wybodaeth am Gapel Beili Du? Galwch i mewn i rannu’ch atgofion a darganfod mwy am brosiect Beili Du. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Christine Moore: [email protected] neu ffoniwch 07528491819 Tafarn Y Crydd | The Shoemakers Arms, Pentrebach LD3 8UB Medi 22ain| 22nd September 11.00am – 4.00pm  

View

Arddangosfa – Capel Bethania, Maesteg

July 25, 20181:30 pmSeptember 4, 2018 3:03 pmLeave a Comment

Dathlwyd hanes a thraddodiad y Bedyddwyr yn ardal Penybont-ar-Ogwr, trwy gynnal arddangosfa lwyddiannus iawn ym Methania, Maesteg ar Fedi’r cyntaf. Yn ogystal ag arddangosfa ar ‘Lestri Capel’, a oedd yn cynnwys enghreifftiau o lestri capel o Gymru benbaladr, rhai yn perthyn i’r arlunydd Cefyn Burgess ac eraill yn perthyn i Gymdeithas Treftadaeth Cwm Garw a’r […]

View

Cyngerdd Mawreddog gyda Rhys Meirion a Ffrindiau

March 22, 20189:45 amJuly 27, 2018 10:47 amLeave a Comment

Cawsom cyngerdd llwyddiannus iawn yng Nghricieth nos Sadwrn diwethaf (Mai 5ed 2018), gyda’r cyfle i fwynhau gwledd o gerddoriaeth gan gôr, offerynwyr ac unawdwyr. Nod y cyngerdd oedd codi arian ar gyfer Apêl Pediment Capel Peniel, Tremadog – gyda nifer o artistiaid y noson â chysylltiad agos â’r capel a phentref Tremadog ei hun. Diolch […]

View

Lansiwyd ymgyrch rhowch £1 i “Achub Pediment mewn Perygl”

October 25, 20179:52 amJuly 27, 2018 10:49 amLeave a Comment

Lansiwyd ymgyrch i godi’r £15,000 sydd ei angen i achub un o gapeli pwysicaf a mwyaf hanesyddol Cymru: Capel Peniel Tremadog. Lansiwyd apêl i amddiffyn un o gapeli mwyaf eiconig Cymru o ran ei bensaernïaeth; Peniel, Tremadog, capel a restrwyd yn adeilad Gradd I yng Ngwynedd. Lansiwyd ymgyrch rhowch ‘£1 i achub Pediment mewn Perygl” […]

View

Cymru Sanctaidd | Sacred Wales

September 29, 20171:54 pmLeave a Comment

  4ydd safle: Yr Hen Gapel, Yr Hen Gapel Llongarfarchiadau i’r Undodwyr ac eraill a bleidliesiodd dros Yr Hen Gapel Llwynrhydowen yng nghystadleuaeth Cymru Sanctaidd Ymddiriedolaeth Genedlaethol Yr Eglwysi   A ennilwyd gan Gapel Tabernacl, Treforys. Daeth Tabernacl i’r brig yn erbyn 49 o eglwysi a chapeli eraill. Mae’r Tabernacl wedi ei restru’n adeilad Gradd […]

View

Canolfan Ddiwylliannol a Threftadaeth Anghydffurfiol

November 21, 201712:45 pmMarch 5, 2018 1:09 pmLeave a Comment

Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon Dysgwch mwy am ein cynlluniau yma… Os hoffech ein cynorthwyo, anfonwch lythyr o gefnogaeth (gwelwch linc isod ar gyfer llythyr awgrymiedig) a chwblhewch ein holiadur – diolch i chi am eich cefnogaeth: I BWY BYNNAG A FYNNO WYBOD

View

DRYSAU AGORED: Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon

August 31, 20177:53 amAugust 31, 2017 7:54 amLeave a Comment

Bydd Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon yn agor ei ddrysau ar ddydd Iau 21 Medi 2017 o 10.00 a.m. tan 5.00 p.m. Bydd hwn yn gyfle i edrych o gwmpas a chael gweld y Capel Undodaidd diddorol hwn. Bydd hefyd yn gyfle i ddysgu am hanes y capel ac i gael gwybod am ddatblygiadau posibl. Croeso […]

View

Sacred Cymru: Pleidleisiwch ar gyfer Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen

July 17, 20177:48 pmJuly 18, 2017 11:45 amLeave a Comment

Mae Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen, wedi gwneud y rhestr o 50 o gapeli ac eglwysi gorau o bob rhan o Gymru, Byddwch yn cael cyfle i bleidleisio dros eich hoff Gapel neu Eglwys: Mae capeli ac eglwysi Cymru ymhlith rhai o’r adeiladau crefyddol harddaf yn y byd. Nawr mae Cymru Sanctaidd– Sacred Wales yn rhoi […]

View

Sacred Cymru: Pleidleisiwch ar gyfer Capel Bethania, Maesteg

July 17, 20177:32 pmJuly 18, 2017 11:47 amLeave a Comment

Mae Capel Bethania Maesteg, wedi gwneud y rhestr o 50 o gapeli ac eglwysi gorau o bob rhan o Gymru, byddwch yn cael cyfle i bleidleisio dros eich hoff gapel neu eglwys. Mae capeli ac eglwysi Cymru ymhlith rhai o’r adeiladau crefyddol harddaf yn y byd. Nawr mae Cymru Sanctaidd– Sacred Wales yn rhoi cyfle […]

View