Yr Hen Gapel

Newyddlen 2019

February 14, 20199:50 amJuly 23, 2019 2:27 pmLeave a Comment

Cofiwch ddarllen eich newyddlen diweddaraf – ar gael wrth glicio yn y fan hyn Addoldai Cymru Newyddlen Haf 2019    

View

Dod yn gyfaill

July 21, 201611:45 amJanuary 8, 2019 1:53 pmLeave a Comment

Os nad ydych eisoes wedi gwneud, byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn ymuno â Chyfeillion Addoldai Cymru. Bydd eich tanysgrifiad yn rhoi cyfraniad bach ond defnyddiol iawn a ddefnyddir i gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth. Bydd eich aelodaeth yn ein helpu hefyd i ddangos bod gan yr Ymddiriedolaeth gefnogwyr ledled Cymru a thu hwnt. Mae aelodaeth […]

View

Cyngerdd Mawreddog gyda Rhys Meirion a Ffrindiau

March 22, 20189:45 amJuly 27, 2018 10:47 amLeave a Comment

Cawsom cyngerdd llwyddiannus iawn yng Nghricieth nos Sadwrn diwethaf (Mai 5ed 2018), gyda’r cyfle i fwynhau gwledd o gerddoriaeth gan gôr, offerynwyr ac unawdwyr. Nod y cyngerdd oedd codi arian ar gyfer Apêl Pediment Capel Peniel, Tremadog – gyda nifer o artistiaid y noson â chysylltiad agos â’r capel a phentref Tremadog ei hun. Diolch […]

View

Cymru Sanctaidd | Sacred Wales

September 29, 20171:54 pmLeave a Comment

  4ydd safle: Yr Hen Gapel, Yr Hen Gapel Llongarfarchiadau i’r Undodwyr ac eraill a bleidliesiodd dros Yr Hen Gapel Llwynrhydowen yng nghystadleuaeth Cymru Sanctaidd Ymddiriedolaeth Genedlaethol Yr Eglwysi   A ennilwyd gan Gapel Tabernacl, Treforys. Daeth Tabernacl i’r brig yn erbyn 49 o eglwysi a chapeli eraill. Mae’r Tabernacl wedi ei restru’n adeilad Gradd […]

View

Sacred Cymru: Pleidleisiwch ar gyfer Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen

July 17, 20177:48 pmJuly 18, 2017 11:45 amLeave a Comment

Mae Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen, wedi gwneud y rhestr o 50 o gapeli ac eglwysi gorau o bob rhan o Gymru, Byddwch yn cael cyfle i bleidleisio dros eich hoff Gapel neu Eglwys: Mae capeli ac eglwysi Cymru ymhlith rhai o’r adeiladau crefyddol harddaf yn y byd. Nawr mae Cymru Sanctaidd– Sacred Wales yn rhoi […]

View

Sacred Cymru: Pleidleisiwch ar gyfer Capel Bethania, Maesteg

July 17, 20177:32 pmJuly 18, 2017 11:47 amLeave a Comment

Mae Capel Bethania Maesteg, wedi gwneud y rhestr o 50 o gapeli ac eglwysi gorau o bob rhan o Gymru, byddwch yn cael cyfle i bleidleisio dros eich hoff gapel neu eglwys. Mae capeli ac eglwysi Cymru ymhlith rhai o’r adeiladau crefyddol harddaf yn y byd. Nawr mae Cymru Sanctaidd– Sacred Wales yn rhoi cyfle […]

View

Newyddlen Gwanwyn 2017

June 30, 20179:41 amJune 30, 2017 10:07 amLeave a Comment

                        Bydd darllenwyr y newyddlen hon yn ymwybodol bod rhyw 20 mis wedi mynd heibio ers y rhifyn diwethaf. Mae hyn wrth gwrs yn fater o embaras i ymddiriedolwyr a staff Addoldai Cymru – ac ymddiheurwn yn ddiffuant i bawb sydd â diddordeb yn […]

View

Cyfle Swydd

October 31, 20167:12 pmNovember 7, 2016 11:50 amLeave a Comment

Swyddog Gweinyddol (rhan-amser) £13,900 p.a. am wythnos 21-awr (graddfa 6, £23,166 pro rata) + 10% pensiwn Y mae Addoldai Cymru, [ Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru] yn ceisio penodi Swyddog Gweinyddol i reoli ei swyddfa, gweithredu ei dulliau gweithredu a materion ariannol, ac i ddarparu cymorth gweinyddol i’r Ymddiriedolwyr a  Rheolwr yr Ymddiriedolaeth. Elusen cenedlaethol yw Addoldai […]

View

Apêl Llechi Llwyn

April 15, 20169:49 amOctober 1, 2020 5:04 pmLeave a Comment

Lansiwyd apêl ‘Llechi Llwyn’ i godi’r ychydig filoedd o bunnoedd ola’ oedd eu hangen i achub un o gapeli hanesyddol pwysica’ Cymru. Ynghyd â’i gysylltiadau â’r bardd Dylan Thomas a gyda Frank Lloyd Wright, pensaer enwocaf yr Unol Daleithiau, mae’r Hen Gapel yn Llwynrhydowen, ger Llandysul, hefyd yn symbol o’r frwydr dros ddemocratiaeth ledled Ynysoedd […]

View

Helpu i achub Capeli Cymru

March 29, 20166:56 pmJuly 21, 2016 11:48 amLeave a Comment

Rhoddwch heddiw a chefnogwch waith yr Ymddiriedolaeth! Yr ydym wedi dod i feddiant chwe chapel Cymreig diangen yn perthyn i amrywiol enwadau sydd ag angen gwaith adnewyddu helaeth. Cyd-weithiwn gyda nifer o gymunedau, asiantaethau a gwirfoddolwyr lleol i sicrhau y cyllid angenrheidiol ar gyfer eu adnewyddu a’u datblygu, ac i enwi dibenion newydd, gan ddychwelyd […]

View