Hen Dŷ Cwrdd

Gwasanaeth Nadolig

October 31, 20192:40 pmOctober 31, 2019 2:46 pmLeave a Comment

Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon Rhagfyr 8, 2019 11.00am Am fwy o wybodaeth ; Undodiaid Aberdâr yn Highland Place www.ukunitarians.org.uk/aberdare  

View

Llwyddiant y Te Hufen yn yr Hen Dŷ Cwrdd

September 4, 201911:39 amSeptember 5, 2019 2:12 pmLeave a Comment

Daeth oddeutu 40 o bobl ynghyd i’r Hen Dŷ Cwrdd ddydd Sadwrn diwethaf rhwng hanner dydd a 4 o’r gloch i fwynhau te hufen blasus iawn yn y capel. Diolch i’r tywydd braf yn hwyrach yn y prynhawn, cafwyd cyfle i fwynhau’r brechdanau, sgonau jam a hufen a’r teisennau yn llygad yr haul. Croesawyd y […]

View

Te Hufen, Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon

July 23, 20191:08 pmJuly 24, 2019 8:21 amLeave a Comment

Sadwrn 31 Awst 2019 12.00 p.m. – 4.00 p.m. Bydd hwn yn gyfle i edrych o gwmpas a chael gweld y Capel Undodaidd diddorol hwn. Bydd hefyd yn gyfle i ddysgu am hanes y capel ac i gael gwybod am ddatblygiadau posibl.  

View

Newyddlen 2019

February 14, 20199:50 amJuly 23, 2019 2:27 pmLeave a Comment

Cofiwch ddarllen eich newyddlen diweddaraf – ar gael wrth glicio yn y fan hyn Addoldai Cymru Newyddlen Haf 2019    

View

Dod yn gyfaill

July 21, 201611:45 amJanuary 8, 2019 1:53 pmLeave a Comment

Os nad ydych eisoes wedi gwneud, byddem yn ddiolchgar iawn petaech yn ymuno â Chyfeillion Addoldai Cymru. Bydd eich tanysgrifiad yn rhoi cyfraniad bach ond defnyddiol iawn a ddefnyddir i gefnogi gwaith yr Ymddiriedolaeth. Bydd eich aelodaeth yn ein helpu hefyd i ddangos bod gan yr Ymddiriedolaeth gefnogwyr ledled Cymru a thu hwnt. Mae aelodaeth […]

View

Cyngerdd Mawreddog gyda Rhys Meirion a Ffrindiau

March 22, 20189:45 amJuly 27, 2018 10:47 amLeave a Comment

Cawsom cyngerdd llwyddiannus iawn yng Nghricieth nos Sadwrn diwethaf (Mai 5ed 2018), gyda’r cyfle i fwynhau gwledd o gerddoriaeth gan gôr, offerynwyr ac unawdwyr. Nod y cyngerdd oedd codi arian ar gyfer Apêl Pediment Capel Peniel, Tremadog – gyda nifer o artistiaid y noson â chysylltiad agos â’r capel a phentref Tremadog ei hun. Diolch […]

View

Canolfan Ddiwylliannol a Threftadaeth Anghydffurfiol

November 21, 201712:45 pmOctober 1, 2020 11:20 amLeave a Comment

Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon Dysgwch mwy am ein cynlluniau yma… Os hoffech ein cynorthwyo, anfonwch lythyr o gefnogaeth (gwelwch linc isod ar gyfer llythyr awgrymiedig) a chwblhewch ein holiadur – diolch i chi am eich cefnogaeth: I BWY BYNNAG A FYNNO WYBOD

View

DRYSAU AGORED: Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon

August 31, 20177:53 amAugust 31, 2017 7:54 amLeave a Comment

Bydd Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon yn agor ei ddrysau ar ddydd Iau 21 Medi 2017 o 10.00 a.m. tan 5.00 p.m. Bydd hwn yn gyfle i edrych o gwmpas a chael gweld y Capel Undodaidd diddorol hwn. Bydd hefyd yn gyfle i ddysgu am hanes y capel ac i gael gwybod am ddatblygiadau posibl. Croeso […]

View

Sacred Cymru: Pleidleisiwch ar gyfer Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen

July 17, 20177:48 pmJuly 18, 2017 11:45 amLeave a Comment

Mae Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen, wedi gwneud y rhestr o 50 o gapeli ac eglwysi gorau o bob rhan o Gymru, Byddwch yn cael cyfle i bleidleisio dros eich hoff Gapel neu Eglwys: Mae capeli ac eglwysi Cymru ymhlith rhai o’r adeiladau crefyddol harddaf yn y byd. Nawr mae Cymru Sanctaidd– Sacred Wales yn rhoi […]

View

Sacred Cymru: Pleidleisiwch ar gyfer Capel Bethania, Maesteg

July 17, 20177:32 pmJuly 18, 2017 11:47 amLeave a Comment

Mae Capel Bethania Maesteg, wedi gwneud y rhestr o 50 o gapeli ac eglwysi gorau o bob rhan o Gymru, byddwch yn cael cyfle i bleidleisio dros eich hoff gapel neu eglwys. Mae capeli ac eglwysi Cymru ymhlith rhai o’r adeiladau crefyddol harddaf yn y byd. Nawr mae Cymru Sanctaidd– Sacred Wales yn rhoi cyfle […]

View