Gwaith celf gwreiddiol yn dangos pedwar o gapeli’r Ymddiriedolaeth gan Jess Evans

Cerdyn Nadolig Yr Hen Gapel

Cerdyn Nadolig Peniel

Cerdyn Nadolig Hen Dŷ Cwrdd

Cerdyn Nadolig Bethania

 

Cardiau Nadolig

  • Price: £ 0.75 Quantity:
  • Price: £ 0.75 Quantity:
  • Price: £ 0.75 Quantity:
  • Price: £ 0.75 Quantity:
  • £ 2.90
  • £ 0.00
  • Date Format: MM slash DD slash YYYY

Sut i Dalu

Anfonwch siec yn daladwy i ‘Addoldai Cymru’ ar gyfer eich archeb i:

Addoldai Cymru
Canolfan Eglwys Wesley
Heol Maesteg
Tondu
Penybont ar Ogwr
CF32 9BT

Neu

Talwch drwy PayPal