Prynhawn Agored

Croeso Cynnes i Bawb!

Mae Capel Gwynfil – un o’r capeli
pwysicaf yn hanes Anghydffurfi aeth
yng Nghymru oherwydd ei gysylltiad â
Daniel Rowland – yn 200 oed eleni.

Dydd Sadwrn 29 Awst, 2–5 y.h.
Prynhawn Agored - Poster.indd