CAPEL: DARLITH YR EISTEDDFOD

 Adfer Hen Gapel John Hughes, Pontrobert.

Y darlithydd fydd Nia Rhosier a’r testun;

ar Ddydd Gwener 7 Awst am 12.00 y.p

Hen Gapel PontobertTraddodir Darlith Cymdeithas Capel ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, Meifod ym Mhabell y Cymdeithasau 1,