Helpu i achub Capeli Cymru

March 29, 20166:56 pmJuly 21, 2016 11:48 amLeave a Comment

Rhoddwch heddiw a chefnogwch waith yr Ymddiriedolaeth! Yr ydym wedi dod i feddiant chwe chapel Cymreig diangen yn perthyn i amrywiol enwadau sydd ag angen gwaith adnewyddu helaeth. Cyd-weithiwn gyda nifer o gymunedau, asiantaethau a gwirfoddolwyr lleol i sicrhau y cyllid angenrheidiol ar gyfer eu adnewyddu a’u datblygu, ac i enwi dibenion newydd, gan ddychwelyd […]

View

Dydd Gwŷl Dewi Sant

March 1, 20169:37 amMarch 1, 2016 11:29 amLeave a Comment

Salem S, Curnow Vosper 1908   Salem, Capel y Bedyddwyr Cymraeg Cefncymerau

View

DRYSAU AGORED

August 28, 20157:03 amLeave a Comment

Bydd Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon yn agor ei ddrysau ar ddydd Sadwrn 26 Medi 2015 o 2.00 p.m. tan 4.00 p.m. Bydd sgwrs gan Huw Williams ar y Siartwyr, ac fe fydd adloniant gan Jacob a Grace Jones Bydd hwn yn gyfle i edrych o gwmpas a chael gweld y Capel Undodaidd diddorol hwn. Bydd […]

View

DRYSAU AGORED

August 25, 20159:36 amLeave a Comment

Bydd Capel Bethania, Maesteg, yn agor ei ddrysau ar ddydd Sadwrn 19 Medi 2015 o 2.00 p.m. tan 4.00 p.m. Bydd Maer Cyngor Tref Maesteg, y Cynghorydd Mike Harpur, yn cyflwyno’n ffurfiol blac newydd fydd yn galluogi ymwelwyr i gyrchu adnoddau digidol o bell, gan gynnwys taith 360 gradd o gapel Bethania.

View

DRYSAU AGORED

August 19, 20157:19 amLeave a Comment

Bydd Capel Peniel, Tremadog, yn agor ei ddrysau ar ddydd Sadwrn 12 Medi 2015 o 10.00 a.m. tan 5.00 p.m. Bydd hwn yn gyfle i ymweld â Pheniel, i ddysgu am hanes y capel ac i gael gwybod am ddatblygiadau posibl – ac i chi gyfrannu eich syniadau chi ar gyfer defnyddio’r adeilad yn y […]

View

DRYSAU AGORED

August 17, 20158:00 pmAugust 19, 2015 7:21 amLeave a Comment

Bydd Yr Hen Gapel yn agor ei ddrysau ar ddydd Sadwrn 5 Medi 2015 o 12.00 p.m. tan 4.00 p.m. Bydd hyn yn gyfle i ymwelwyr weld y Capel yn ei newydd wedd. Mae’r adeilad rhestredig Gradd II* hwn wedi ei atgyweirio a’i wella ac yn barod ar gyfer cyfnod newydd yn ei fywyd, fel […]

View

Capel Gwynfil- Prynhawn agored

July 27, 20156:59 pmJuly 27, 2015 7:14 pmLeave a Comment

Prynhawn Agored Croeso Cynnes i Bawb! Mae Capel Gwynfil – un o’r capeli pwysicaf yn hanes Anghydffurfi aeth yng Nghymru oherwydd ei gysylltiad â Daniel Rowland – yn 200 oed eleni. Dydd Sadwrn 29 Awst, 2–5 y.h.

View

Ail agor Yr Hen Gapel gyda Huw Edwards

July 13, 20151:26 pmJuly 29, 2015 3:27 pmLeave a Comment

Am ddiwrnod gwych yn Yr Hen Gapel gyda Huw Edwards ! Diolch yn fawr iawn i bawb a’n helpodd ni   Ffotograffiaeth trwy garedigrwydd Betsan Haf Evans betsan@celfcalon.c.uk www.celfcalon.co.uk

View

Diwrnod Agored

June 23, 20156:07 amJune 24, 2015 6:11 amLeave a Comment

  11.00 -15.00 Yr Hen Gapel Llwynrhydowen Gwener 10 Gorffennaf  

View

Glanhau’r Fynwent, Capel Libanus, Llansadwrn

May 20, 20159:31 amMay 20, 2015 9:38 amLeave a Comment

Glanhau’r Fynwent, Capel Libanus, Llansadwrn Ymunwch â ni 10.30  Christine.moore@addoldaicymru.org

View