Darlith Capel ac Addoldai Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2017

April 25, 20172:55 pmApril 25, 2017 3:02 pmLeave a Comment

Dydd Gwener, 11eg Awst, Bodedern Ynys Môn Pabell y Cymdeithasau 1, 11.a.m Y Parchg Emlyn Richards “Dawn Môn” Cymdeithas Treftadaeth y Capeli  

View

Trysorydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr – Swydd Wirfoddol

March 21, 20173:01 pmMay 18, 2017 12:33 pmLeave a Comment

  Y mae Addoldai Cymru, [ Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru] yn ceisio apwyntio Trysorydd i fod yn aelod o’r Bwrdd. Prif ddyletswydd y Trysorydd yw cynnal trosolwg ar gyllid a phrosesau ariannol yr Ymddiriedolaeth trwy gydweithio’n agos gyda’r Staff, a chyfrannu’n gadarnhaol at gyfarfodydd y Bwrdd. Cynhelir rhwng pedwar ac wyth cyfarfod Bwrdd y flwyddyn mewn […]

View

Diwrnod Treftadaeth Capeli Nadolig Carolau; Capel Tyla Gwyn Cwm Garw

November 22, 20163:35 pmLeave a Comment

A oes gennych unrhyw atgofion neu wybodaeth am Capel Tylagwyn? Nos Wener 9 Rhagfr Galwch i mewn i rannu’ch atgofion gyda ni. Am wybodaeth bellach am y prosiect cymunedol hwn cysylltwch â Christine Moore neu Bleddyn Parry 01656 870618 Christine.moore@addoldaicymru.org neu drwy ffonio 07528491819    

View

Cyfle Swydd

October 31, 20167:12 pmNovember 7, 2016 11:50 amLeave a Comment

Swyddog Gweinyddol (rhan-amser) £13,900 p.a. am wythnos 21-awr (graddfa 6, £23,166 pro rata) + 10% pensiwn Y mae Addoldai Cymru, [ Ymddiriedolaeth Addoldai Cymru] yn ceisio penodi Swyddog Gweinyddol i reoli ei swyddfa, gweithredu ei dulliau gweithredu a materion ariannol, ac i ddarparu cymorth gweinyddol i’r Ymddiriedolwyr a  Rheolwr yr Ymddiriedolaeth. Elusen cenedlaethol yw Addoldai […]

View

Diwrnod Treftadaeth Capeli: Capel Smyrna Pen-Y-Fai

October 18, 20167:27 amLeave a Comment

A oes gennych unrhyw atgofion neu wybodaeth am Capel Smyrna Pen-Y-Fai Galwch i mewn i rannu’ch atgofion gyda ni. Am wybodaeth bellach am y prosiect cymunedol hwn cysylltwch â: Peter David 01656 659856. Neu Christine.moore@addoldaicymru.org neu drwy ffonio 07528491819  

View

Diwrnod Treftadaeth Capeli-Capel Pisgah, Y Pil

September 27, 201612:04 pmLeave a Comment

Diwrnod Treftadaeth Capeli Capel Pisgah Dydd Iau 13 Hydref, 10.30am – 12.00pm Yn Capel Pisgah, Y Pil A oes gennych unrhyw atgofion neu wybodaeth am Capel Pisgah? Galwch i mewn i rannu’ch atgofion gyda ni. Am wybodaeth bellach am y prosiect cymunedol hwn cysylltwch â Christine Moore neu Elizabeth Howell 01656 741625 Christine.moore@addoldaicymru.org neu drwy […]

View

Prosiect Meini Coffa Rhyfel Powys 2014-18: Arwydd o Barch

September 20, 20162:46 pmSeptember 20, 2016 2:50 pmLeave a Comment

  Mae Cyngor Sir Powys wedi llwyddo i gael arian o Gronfa Treftadaeth y Loteri, Cadw (gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru) ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gyfer Prosiect Meini Coffa Rhyfel Powys 2014-18: Arwydd o Barch. Mae’r prosiect yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf. Dyma rai o amcanion y prosiect. Adnabod, cofnodi […]

View

Cofebau Cymreig i’r Rhyfel Mawr

September 20, 20169:00 amSeptember 20, 2016 9:02 amLeave a Comment

16.9.1916: bu farw Thomas Rees, 27, o Maesteg, yn brwydro ar y #Somme. Cofiwyd yn Thiepval a Capel Bethania, Maesteg Cofebau Cymreig i’r Rhyfel Mawr-Prifysgol Abertawe Yn ogystal â’r cofebau ‘swyddogol’ i’r meirwon a welir mewn mannau cyhoeddus ar hyd a lled Cymru fe grëwyd miloedd o gofebau i filwyr y Rhyfel Mawr gan sefydliadau […]

View

Drysau Agored

August 2, 20167:39 pmAugust 3, 2016 11:29 amLeave a Comment

 Capel Beilu Du Mis Medi 10fed 12-4.00pm Croeso i bawb Am fwy wybodaeth; Christine Moore christine.moore@addoldaicymru.org Capel Beilu Du Pontsenni Aberhonddu LD3 8UB  

View

Apêl Llechi Llwyn

April 15, 20169:49 amJuly 21, 2016 11:48 amLeave a Comment

Lansiwyd apêl ‘Llechi Llwyn’ i godi’r ychydig filoedd o bunnoedd ola’ oedd eu hangen i achub un o gapeli hanesyddol pwysica’ Cymru. Ynghyd â’i gysylltiadau â’r bardd Dylan Thomas a gyda Frank Lloyd Wright, pensaer enwocaf yr Unol Daleithiau, mae’r Hen Gapel yn Llwynrhydowen, ger Llandysul, hefyd yn symbol o’r frwydr dros ddemocratiaeth ledled Ynysoedd […]

View