Cyngerdd Mawreddog gyda Rhys Meirion a Ffrindiau

March 22, 20189:45 amJuly 27, 2018 10:47 amLeave a Comment

Cawsom cyngerdd llwyddiannus iawn yng Nghricieth nos Sadwrn diwethaf (Mai 5ed 2018), gyda’r cyfle i fwynhau gwledd o gerddoriaeth gan gôr, offerynwyr ac unawdwyr. Nod y cyngerdd oedd codi arian ar gyfer Apêl Pediment Capel Peniel, Tremadog – gyda nifer o artistiaid y noson â chysylltiad agos â’r capel a phentref Tremadog ei hun. Diolch […]

View

Lansiwyd ymgyrch rhowch £1 i “Achub Pediment mewn Perygl”

October 25, 20179:52 amJuly 27, 2018 10:49 amLeave a Comment

Lansiwyd ymgyrch i godi’r £15,000 sydd ei angen i achub un o gapeli pwysicaf a mwyaf hanesyddol Cymru: Capel Peniel Tremadog. Lansiwyd apêl i amddiffyn un o gapeli mwyaf eiconig Cymru o ran ei bensaernïaeth; Peniel, Tremadog, capel a restrwyd yn adeilad Gradd I yng Ngwynedd. Lansiwyd ymgyrch rhowch ‘£1 i achub Pediment mewn Perygl” […]

View

Cymru Sanctaidd | Sacred Wales

September 29, 20171:54 pmLeave a Comment

  4ydd safle: Yr Hen Gapel, Yr Hen Gapel Llongarfarchiadau i’r Undodwyr ac eraill a bleidliesiodd dros Yr Hen Gapel Llwynrhydowen yng nghystadleuaeth Cymru Sanctaidd Ymddiriedolaeth Genedlaethol Yr Eglwysi   A ennilwyd gan Gapel Tabernacl, Treforys. Daeth Tabernacl i’r brig yn erbyn 49 o eglwysi a chapeli eraill. Mae’r Tabernacl wedi ei restru’n adeilad Gradd […]

View

Canolfan Ddiwylliannol a Threftadaeth Anghydffurfiol

November 21, 201712:45 pmMarch 5, 2018 1:09 pmLeave a Comment

Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon Dysgwch mwy am ein cynlluniau yma… Os hoffech ein cynorthwyo, anfonwch lythyr o gefnogaeth (gwelwch linc isod ar gyfer llythyr awgrymiedig) a chwblhewch ein holiadur – diolch i chi am eich cefnogaeth: I BWY BYNNAG A FYNNO WYBOD

View

DRYSAU AGORED: Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon

August 31, 20177:53 amAugust 31, 2017 7:54 amLeave a Comment

Bydd Hen Dŷ Cwrdd, Trecynon yn agor ei ddrysau ar ddydd Iau 21 Medi 2017 o 10.00 a.m. tan 5.00 p.m. Bydd hwn yn gyfle i edrych o gwmpas a chael gweld y Capel Undodaidd diddorol hwn. Bydd hefyd yn gyfle i ddysgu am hanes y capel ac i gael gwybod am ddatblygiadau posibl. Croeso […]

View

Sacred Cymru: Pleidleisiwch ar gyfer Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen

July 17, 20177:48 pmJuly 18, 2017 11:45 amLeave a Comment

Mae Yr Hen Gapel, Llwynrhydowen, wedi gwneud y rhestr o 50 o gapeli ac eglwysi gorau o bob rhan o Gymru, Byddwch yn cael cyfle i bleidleisio dros eich hoff Gapel neu Eglwys: Mae capeli ac eglwysi Cymru ymhlith rhai o’r adeiladau crefyddol harddaf yn y byd. Nawr mae Cymru Sanctaidd– Sacred Wales yn rhoi […]

View

Sacred Cymru: Pleidleisiwch ar gyfer Capel Bethania, Maesteg

July 17, 20177:32 pmJuly 18, 2017 11:47 amLeave a Comment

Mae Capel Bethania Maesteg, wedi gwneud y rhestr o 50 o gapeli ac eglwysi gorau o bob rhan o Gymru, byddwch yn cael cyfle i bleidleisio dros eich hoff gapel neu eglwys. Mae capeli ac eglwysi Cymru ymhlith rhai o’r adeiladau crefyddol harddaf yn y byd. Nawr mae Cymru Sanctaidd– Sacred Wales yn rhoi cyfle […]

View

Newyddlen Gwanwyn 2017

June 30, 20179:41 amJune 30, 2017 10:07 amLeave a Comment

                        Bydd darllenwyr y newyddlen hon yn ymwybodol bod rhyw 20 mis wedi mynd heibio ers y rhifyn diwethaf. Mae hyn wrth gwrs yn fater o embaras i ymddiriedolwyr a staff Addoldai Cymru – ac ymddiheurwn yn ddiffuant i bawb sydd â diddordeb yn […]

View

Dwrnod Agored Capel Peniel

June 21, 20171:57 pmJune 21, 2017 2:01 pmLeave a Comment

Gorffennaf 8fed 10.00am-5.00pm Croeso i pawb Maes Parcio ar gael am ddim Peniel Tremadog Porthmadog Gwynedd, LL49 9PS. Enwad: Eglwys Bresbyteraidd Cymru (Methodistiaid Calfinaidd) Rhestredig Gradd I Dysgwch fwy am Peniel Dwrnod Agored Open Day Peniel    

View

Beth am gymryd rhan mewn Arolwg Newydd?

May 18, 201712:31 pmLeave a Comment

Arolwg Cefnogi Addoldai yng Nghymru 2017 Fe’ch gwahoddir i gymryd rhan mewn arolwg byr am eich addoldy. Wedi ei drefnu gan yr Ymddiriedolaeth Eglwysi Genedlaethol, mae’r arolwg wedi ei anelu at bobl sy’n gofalu am eglwysi, capeli a thai cwrdd ledled Cymru. Bydd eich cyfranogiad yn ein helpu i nodi’r heriau presennol a’r rhai yn […]

View