Mwy am Beili Du

Mae’r capel wedi’i adeiladu o rwbel gwyngalchog gyda tho llechi sy’n ymestyn dros y capel a’r stabl fach a’r ysgoldy i’r chwith. Mae gan y ffasâd ddwy ffenestr fawr bengrwn tua’r canol, a phlac pengrwn rhyngddynt yn darllen ‘Bilidu Capel Methodistiaid Calfinaidd Adeiladwd 1800 Ail Adeiladwd 1868’. Mae dau ddrws 4 panel, wedi’u gosod yn y rhannau allanol, y naill a’r llall dan fwa pengrwn â thympana gwag. Yn y talcen ar y dde mae ffenestr bengrwn debyg i’r rhai yn yr wyneb blaen. Tua phen chwith y ffasâd mae’r stabl, a grisiau carreg allanol yn arwain at ysgoldy a oleuir gan ffenestr ddalennog 9 cwarel. Mae drws estyll â phen cambr i’r llawr gwaelod.

Mae’r tu mewn yn syml gyda seddi blwch panelog ar bum gris am yn ôl. Mae gan y Sedd Fawr grom risiau ar y dde i’r pulpud panelog sydd ar oleddf a chanddo gornis wedi’i fowldio. Nid yw ffasiwn oes Fictoria prin wedi cyffwrdd â’i du mewn, gan gynnwys y pulpud sydd ar ffurf twba. Mae’r gwaith saer i gyd wedi’i orffen â graen efelychol wedi’i beintio arno, yn nodweddiadol o’i ddyddiad. Nenfwd newydd modern sydd yno.