• Beili Du, Pentre-bach

Beili Du, Pentre-bach

Mae Beili Du yn enghraifft ardderchog o gapel mur-hir mewn lleoliad gwledig, ac mae’r gwaith coed, a gwblhawyd mewn graeniad ffug sydd wedi ei beintio, yn nodweddiadol o’i gyfnod. Fe’i adeiladwyd gyntaf yn 1800 ar gyfer Methodistiaid Calfinaidd y rhan honno o sir Frycheiniog lle cafwyd ei wasanaethu yn dda gan fyfyrwyr-bregethwyr Coleg yr enwad yn Nhrefeca. Sefydlwyd yr achos yn 1790 a gosodwyd ar brydles yn 1800 ddarn o dir yn perthyn i fferm Beili Du. Roedd yr achos yn un Cymraeg ar y cychwyn ond ymhen amser enillodd Saesneg y dydd, yn dilyn trefn y newidiadau ieithyddol a ddigwyddodd mewn nifer o ardaloedd yn ne a chanolbarth Cymru. Ailadeiladwyd y capel presennol yn 1858, pan oedd ei arddull ‘ mur-hir’ gwyngalchog rwbel braidd yn hen-ffasiwn yn ei gyfnod. Ni amharwyd bron o gwbl ar y tu fewn gan ddulliau Fictoraidd, gan gynnwys y pulpud sydd megis twba.

Yn dilyn ei gau, fe’i derbyniwyd gan Addoldai Cymru yn 2009.

Darllenwch fwy am hanes Beili Du
Mwy am Beili Du
Darllenwch fwy am y gwaith hyd yma
 

Gwybodaeth bellach

Dogfen Restru Beili Du

Nodiadau a baratowyd ar achlysur Gwasanaeth Daucanmlwyddiant Beili Du ar Hydref 8, 1990 .
Beili Du R G Davies 1990
Beili Du Olwen Davies 1990
 
 
 
 

Gadael ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Cewch ddefnyddio'r tagiau a'r priodoleddau HTML yma: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

File:

File:

File: