Dathlwyd hanes a thraddodiad y Bedyddwyr yn ardal Penybont-ar-Ogwr, trwy gynnal arddangosfa lwyddiannus iawn ym Methania, Maesteg ar Fedi’r cyntaf. Yn ogystal ag arddangosfa ar ‘Lestri Capel’, a oedd yn cynnwys enghreifftiau o lestri capel o Gymru benbaladr, rhai yn perthyn i’r arlunydd Cefyn Burgess ac eraill yn perthyn i Gymdeithas Treftadaeth Cwm Garw a’r Ymddiriedolaeth ei hun, cafwyd anerchiadau diddorol ac eitem gerddorol gan Gôr Meibion Maesteg a’r Cylch. Siaradodd Sue Fielding, Ymchwilydd Pensaernïol o Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru am ddatblygiad pensaernïol tai cyfarfod Anghydffurfiol, a gwnaeth Alun Adams o Gymdeithas Treftadaeth y Capeli dynnu sylw’r grandawyr at yr amrywiaeth cyfoethog o ffenestri lliw a geid mewn capeli ar draws Cymru. Yn ogystal â’r llestri, cafwyd stondinau gan Gymdeithas Treftadaeth Cwm Garw, Cymdeithas Treftadaeth y Capeli, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru a Chanolfan Eglwys Wesley Tondu. Ymhlith yr eitemau eraill a oedd yn cael eu harddangos roedd hen luniau o’r capel ei hun a rhai o’r unigolion a fu yn ei fynychu neu yn ei wasanaethu. Roedd lluniaeth ysgafn hefyd ar gael. Daeth rhwng 50 – 60 o bobl yn ystod y dydd o bell ac agos i gael golwg ar yr arddangosfa a’r capel wedi iddo gael ei do newydd – rhai yn dod o’r strydoedd cyfagos yn ogystal ag un cyn-aelod a ddaeth yr holl ffordd o Henffordd. Roedd y diwrnod yn gymaint o lwyddiant, penderfynwyd trefnu mwy o ddigwyddiadau yn y capel yn y dyfodol agos. Cadwch olwg felly ar ein gwefan!

 

 

Medi 1af 2018

11.00am – 4.00pm

Capel Bethania, Stryd Bethania, Maesteg CF34 9EX

Gwelwch y poster am fanylion pellach