Lansiwyd apêl ‘Llechi Llwyn’ i godi’r ychydig filoedd o bunnoedd ola’ oedd eu hangen i achub un o gapeli hanesyddol pwysica’ Cymru. Ynghyd â’i gysylltiadau â’r bardd Dylan Thomas a gyda Frank Lloyd Wright, pensaer enwocaf yr Unol Daleithiau, mae’r Hen Gapel yn Llwynrhydowen, ger Llandysul, hefyd yn symbol o’r frwydr dros ddemocratiaeth ledled Ynysoedd Prydain. Gwahoddwyd pobl leol, caredigion y capel, Undodiaid ar draws y byd, a phawb sydd â diddordeb mewn democratiaeth i dalu £10 i noddi un o’r 2,300 o lechi traddodiadol oedd eu hangen i achub to’r capel.

Rydym yn falch i fedru datgan bod yr apêl hon wedi llwyddo i godi £4,715, gyda chymorth Cyfeillion Yr Hen Gapel, llawer o bobl leol, ynghyd â chefnogwyr eraill. Mae hyn yn sicrhau bod yr Hen Gapel, 140 o flynyddoedd ar ôl y digwyddiadau dramatig a ddaeth a’r achos i amlygrwydd byd eang, yn parhau i fod yn lle unigryw ac arbennig ar gyfer y gymuned ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Fe hoffai’r Ymddiriedolwyr, staff, a Chyfeillion Yr Hen Gapel ddiolch yn fawr iawn i chi am eich holl roddion ac am eich cefnogaeth barhaus.

Donations Register FINAL 2016