Deunyddiau a thechnegau

Fel egwyddor gyffredinol, dylid gwneud pob gwaith cynnal ac atgyweirio ar sail tebyg-am-debyg, gan ddefnyddio deunyddiau a thechnegau sy’n cydweddu â’r rhai a ddefnyddiwyd yn wreiddiol. Bydd hyn yn helpu sicrhau bod yr hen a’r newydd yn gydnaws yn nhermau eu perfformiad a’u golwg. Mae deunyddiau adeiladu traddodiadol wedi’u profi drwy’r oesoedd, ond fel unrhyw ddeunydd adeiladu, gallant fod yn ddiffygiol os na chânt eu defnyddio’n gywir.

Mae Cadw wedi cynhyrchu cyfres o daflenni ffeithiau i fod yn adnodd gynyddol a fwriedir i helpu egluro rhai o’r ffeithiau sylfaenol am ddeunyddiau adeiladu traddodiadol a sut i’w defnyddio. Gweler yr adran Deunyddiau a thechnegau yn eu gwefan Cynnal a Chadw.