Ble i gael cymorth

Awdurdodau Lleol Cymru

Gweler y rhestr

Cadw

Cadw yw gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru. Maent yn gweithio i warchod a dathlu adeiladau hanesyddol, henebion, tirweddau hanesyddol a threftadaeth forol Cymru er budd pobl heddiw ac yn y dyfodol

Cyhoeddiadau Cadw

http://cadw.wales.gov.uk/docs/cadw/publications

Egwyddorion Cadwraeth Cadw

http://cadw.wales.gov.uk/docs/cadw/publications/Conservation_Principles

Cyhoeddiad “Capeli yng Nghymru” Cadw

http://cadw.wales.gov.uk/docs/cadw/publications/Chapels_in_Wales

 

The Council for British Archaeology

http://new.archaeologyuk.org/

Cyllene Griffiths [email protected]

Churchcare

http://www.churchcare.co.uk/churches/guidance-advice/statements-of-significance-need

Yr Eglwys yng Nghymru

Nodyn Areiniad i Blwyfi: Datganiadau Arwyddocâd a Chyfiawnhad

http://www.churchinwales.org.uk/wp-content/uploads/2014/05/SOSJ.pdf

http://www.churchinwales.org.uk/structure/representative-body/church-heritage-and-conservation-resources/church-care-and-maintenance/

National Churches Trust

http://www.nationalchurchestrust.org/building-advice

http://www.nationalchurchestrust.org/building-advice/managing-your-building

http://www.nationalchurchestrust.org/caring-your-building/regular-maintenance

Dolenni Cadwraeth a Threftadaeth

Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

www.rcahmw.gov.uk

Cadw

www.cadw.wales.gov.uk

Capel

http://www.capeli.org.uk/index.php?lang=cy&

National Churches Trust

www.nationalchurchestrust.org

Churches Conservation Trust

www.visitchurches.org.uk

Cyfeillion Eglwysi Digyfaill

www.friendsoffriendlesschurches.org.uk/

The Chapels Society

www.chapelssociety.org.uk/

The Historic Chapels Trust

www.hct.org.uk

 Victorian Society

http://www.victoriansociety.org.uk/

 Y Gymdeithas Henebion

http://www.ancientmonumentssociety.org.uk/

 Georgian Group

http://www.georgiangroup.org.uk