Cysylltiadau Enwadol

UNDEB BEDYDDWYR CYMRU

Y Llwyfan, Coleg y Drindod, Ffordd y Coleg,

Caerfyrddin SA31 3EQ

Ffôn: 01267 245660 Ffacs: 01267 245680

Gwefan:  www.bedyddwyrcymru.co.uk

 

CYMDEITHAS BEDYDDWYR DE CYMRU

54 Richmond Road

Y Rhath, Caerdydd, CF24 3UR

Ffôn: 029 2049 1366

Website: www.southwalesbaptistassociation.org.uk

 

NORTH WESTERN BAPTIST ASSOCIATION

The Resource Centre

Fleet Street

Wigan

WN5 0DS

Ffôn: 01942 221595

Gwefan:  www.nwba.org.uk

 

THE PRESBYTERIAN CHURCH OF WALES

Capel y Tabernacl

81 Merthyr Road

Yr Eglwys Newydd

Caerdydd

CF14 1DD

Ffôn: 029 2062 7465

Gwefan:  www.ebcpcw.org.uk

 

YR EGLWYS FETHODISTAIDD YNG NGHYMRU

Swyddfa Synod Cymru

Eglwys Fethodistaidd Cyncoed

Westminster Crescent

Caerdydd

CF23 6SE

Ffôn: 029 2076 1515

Gwefan:  www.methodistwales.org.uk.

 

Y FFEDERASIWN CYNULLEIDFAOL YNG NGHYMRU

Ebost:  [email protected]

Website: www.congegational.org.uk

 

Y CRYNWYR YNG NGHYMRU

Ebost:  [email protected]

 

UNDODIAID CYMRU

24, Penrheidol

Penparcau

Aberystwyth

Ceredigion

SY23 1QW

 

SYNOD EGLWYS DDIWYGIEDIG UNEDIG CYMRU

Yr Eglwys Ddiwygiedig Unedig

Minster Road

Y Rhath

CARDIFF

CF23 5AS

Ffôn: 02920 195728

Gwefan: www.urcwales.org.uk

 

UNDEB YR ANNIBYNWYR CYMRAEG

Tŷ John Penri,

5 Axis Court,

Parc Busnes Glan yr Afon,

Bro Abertawe,

Abertawe

SA7 0AJ

Gwefan: www.annibynwyr.org

Ffôn: 01792 795888

Ffacs: 01792 795376