Cyngor i Gynulleidfaoedd a Pherchnogion Capeli

Mae’r Ymddiriedolaeth o’r farn fod pob capel yn bwysig, nid yn unig i gynlleidfaoedd unigol a pherchnogion capeli ond hefyd i gymunedau eangach ac i’r genedl Gymreig yn gyfangwbl.

Gwneir gwahaniaeth mawr gan fesurau bychain ar gyfer diogelu asedau cenedlaethol. Bwriada’r Ymddiriedolaeth ddarparu arweiniad a fyddai’n cynorthwyo cynulleidfaoedd a pherchnogion capeli i wneud newidiadau cadarnhaol i hyrwyddo a chefnogi diogelu a gwerthfawrogi adeiladau capeli, naill ai pan ddefnyddir adeiladau ar gyfer eu pwrpas gwreiddiol, neu i gynghori ar eu cadwraeth.

Darllen mwy am egwyddorion cadwraeth

Cysylltiadau Enwadol

Ble i gael cymorth

Gwneud Newidiadau a Chynnal a Chadw

Grantiau ac Ariannu

Cwestiynau Cyffredin